Länsi-Puulan Osakaskunta

Kalastus ja kartat

Pyydysyksiköt ja erikoisluvat sekä maksut

Kalastajille myydään korkeintaan 10 pyydysyksikköä. Ne osakkaat, joilla omistusosuus määrittelee suuremman kuin 10 pyydysyksikköä hoitokunta myy omistusosuutta vastaavan määrän pyydysyksiköitä. Pyydysyksikön hinta osakkaille on 1.5.2014 alkaen 5 €. Pyydysmerkki on voimassa 1.5 – 30.4 välisen ajan.

Pyydysyksiköt:

• Katiska 0 pyydysyksikköä (py)
• Verkko 1 py aina alkavaa 90 m² kohden
• Pitkäsiima (100 koukkua) 5 py ja muut koukut 10 kpl, 1 py
• Koukut 10 kpl, 1 py
• Tuulastus 1 py
• Rysä tai paunetti, korkeus alle 2 m 5 py
• Iso- tai avorysä tai paunetti, korkeus yli 2 m 10 py
• Nuotta 20 py
• Trooli 40 py
• Uistin ja merta, osakaskunnan erillinen erikoislupa.

a) Koskikalastus-, heitto- ja vetouistelulupa

Koskikalastuslupa on tarkoitettu virtakalastuspaikkojen kalastukseen erikseen päätettävällä tavalla.

Heittokalastuslupa on tarkoitettu pienvesistöihin tai kalastajille, jotka harrastavat viehekalastusta korkeintaan 2 vieheellä. Lisäksi myydään vetouistelulupaa, joka oikeuttaa käyttämään 6 viehettä kalastuksessa. Länsi-Puulan alue kuuluu nykyisin Puulan viehelupa-alueeseen eli alueluvan lunastaneet voivat uistella myös alueellamme ilman erillistä maksua.

Mökkiyrittäjälupa on tarkoitettu mökkien tai kiinteistöjen vuokraajalle (Y-tunnus), jolloin vuokralaiselle kuuluu kalastuslupa vuokrauksen ajalle. Matkailuyrittäjälupa on ohjelmapalveluyrittäjille tarkoitettu kalastuslupa, jonka yrittäjä voi nykyisin hakea myös vaihtoehtoisesti alueellisesta ELY-keskuksesta. Mökki- ja matkailuyrittäjäluvat myöntää osakaskunnan hoitokunta hakemuksesta osakaskunnan kokouksen valtuuttamalla päätöksellä.

Heittokalastuslupa: vuosilupa 20 € ja kuukausilupa 10 € sekä mökkiyrittäjälupa 30 €.

Vetouistelulupa: vuosilupa 40 €, kuukausilupa 20 €, mökkiyrittäjälupa 60 € ja matkailuyrittäjälupa 100 €.

Kalastusluvan ehdot

  • Heittokalastuslupa oikeuttaa käyttämään korkeintaan 2 viehettä heittokalastuksessa tai vetouistelussa. Vetouistelulupa oikeuttaa käyttämään korkeintaan 6 viehettä heittokalastuksessa tai vetouistelussa.
  • Kalastaja sitoutuu noudattamaan kalastusluvan ehtoja lunastamalla kalastusluvan. Lupa on henkilökohtainen ja veneessä vähintään yhdellä on oltava kalastuslupa. Mökkiyrittäjäluvalla kalastavalla on oltava mökkiyrittäjämerkki ja kuitti kiinteistön vuokrauksesta.
  • Rasvaevälliset järvitaimenet (2014 alkaen) ja –lohet (vuodesta 2017 alkaen) on vapautettava luonnonkantojen elvyttämiseksi.
  • Järvitaimenen ja -lohen alamitta on 60 cm ja kuhalla 50 cm, nieriällä alamitta on 60 cm.
  • Vieheissä suositellaan käytettäväksi korkeintaan kolmea koukkua vapautettavien kalojen vioittumisen vähentämiseksi.
  • Kalasta vain niin monella vavalla kuin pystyt hallitsemaan ja tarkistamaan ne riittävän usein kapeilla vesialueilla ja häiritsemättä vesiliikennettä tai muuta kalastusta. Seisovien pyydysten osalta tulee noudattaa lain edellyttämään 50 m vähimmäisetäisyyttä. Rantakiinteistöjen osalta tulee noudattaa lain vaatimaa häirinnän välttämistä, suositus 100 m.

b) Ammattikalastajalupa

Osakaskunta myy ammattikalastajalupaa kalastajille (Y-tunnus), joka kuuluu ammattikalastajarekisteriin tai luokitellaan lakien mukaan ammattikalastajaksi. Hinnoittelusta ja ehdoista päättää osakaskunnan kokous. Luvan myöntää osakaskunnan hoitokunta. Lupa voidaan myöntää trooli-, nuotta-, rysä- tai verkkokalastukseen enintään 5 vuodeksi kerrallaan. Lupa oikeuttaa kalastamaan troolilla, nuotalla tai 20 pyydysyksiköllä muilla pyyntivälineillä sekä lupapäätöksessä mainittujen ehtojen mukaisesti.

c) Nuotta- ja ravustuslupa

Nuottapyynti on ollut tärkeä kalastusmuoto aikaisemmin Itä-Puulan alueella ja paikoin Korpijärvessä. Nykyisin nuotan vetäjien määrä on vähentynyt. Suuremmille osakkaille nuotan vetäminen on mahdollista pyydysyksiköiden perusteella ja lisäksi osakkailla on mahdollisuus ostaa yksin tai yhdessä muiden osakkaiden kanssa erikoislupa pelkästään nuottakalastukseen.

Nuottakalastuksen sosiaalisten vaikutusten, nuottaperinteen säilyttämiseksi ja valikoivan kalastusmuodon vuoksi nuottaluvan hinta on osakkaille 1.5.2014 alkaen 50 € ja lupa on voimassa 1 vuoden luvan myöntämisestä alkaen. Hinnoittelusta ja ehdoista päättää osakaskunnan kokous. Luvan myöntää osakaskunnan hoitokunta.

Osakaskunta myy osakkaille ravustuslupaa, jonka hinta määrätään vuosittain osakaskunnan kokouksessa. Lupa on voimassa yhden kalenterivuoden. Ravustusluvan hinta on 1.5.2014 alkaen 5 € per merta, enintään 6 mertaa per osakas.

Kartat

» Länsi-Puulan syvyyskartta
» Osakaskunnan lupa-aluekartta ja määräykset
» Kalastuksen säätelykartta, Puula
» Kalastuksen säätelykartta, Haapajärvi

Länsi-Puulan Osakaskunta