Länsi-Puulan Osakaskunta

Länsi-Puulan OsakaskuntaLänsi-Puulan Osakaskunta

Osakaskunnan tavoitteena on lisätä suunnitelmallista kalastuksen järjestämistä ja kalakannan hoitoa yhtenäisellä lupa-alueella. Kestävän ja valikoivan kalastuksen tavoitteena on lisätä istutusten tuottoa sekä edistää vetovoimaisten kalakantojen kehittymistä.

Kuhan osalta pyritään pääsemään kalastusta kehittämällä tilanteeseen, että luontainen lisääntyminen turvaa kalastettavan ja runsaan kuhakannan viimeistään 2022. Osakaskunnan vesistöihin pyritään istuttamaan vuosittain merkittäviä määriä planktonsiian ja kuhan poikasta sekä vaelluskalan poikasta sekä erillisten päätösten mukaisesti ravun poikasia.

Osakaskunta pyrkii kalastusta järjestäessään kalakantojen kestävään käyttöön ja eri kalastusmuotojen tasapuoliseen kohteluun. Erityisesti huolehditaan siitä, että kalakantaa käytetään hyväksi järkiperäisesti ja ottaen huomioon kalataloudelliset näkökohdat.

» Osakaskunnan säännöt

» Osakaskunnan lupa-aluekartta ja määräykset

» Käyttö- ja hoitosuunnitelma 2019-2023

» Merkitse pyydykset oikein

» Tiedotevihkonen kalastajille

» Esitys / Teemu Hentinen